شعر مذهبي

۱۲ مرداد, ۱۳۹۳

ای اذان پر از نماز حسین- اربعین

اربعین ای اذان پر از نماز حسین جا نماز همیشه باز حسین نام سبزت، اقامه‌ی زهرا زندگی‌ات ادامه‌ی زهرا مثل بیت‌الحرام، یا زینب واجب الاحترام، یا […]
۱۱ مرداد, ۱۳۹۳
مشهد امام رضا

تو جلوه­ی ربّی، حرمت هم طورت-امام رضا (ع)

امام رضا (ع)-مناجات تو جلوه­ی ربّی، حرمت هم طورت تا طور رسیدیم همه با نورت معراجِ خدا باغچه ای در باغت جبریل مقرب شده یک غوره­ت […]
۱۱ مرداد, ۱۳۹۳

جبریل شدم بال و پرم را بدهم-امام رضا (ع)

امام رضا (ع)-مناجات جبریل شدم بال و پرم را بدهم خرجیِ مسیر سفرم را بدهم با پایِ پیاده ام به راه افتادم تا حق دلِ در […]
۱۰ مرداد, ۱۳۹۳

ما اهل گریه ایم ولی در بهار ، نه-تبرایی

تبرایی ما اهل گریه ایم ولی در بهار ، نه ما اهل سنت ایم؛ نه… سنی تبار؛ نه دنبال وحدتیم نه تضعیف اصل خویش ما لعن […]