جلسات اخلاقی- اعتقادی

آذر ۲۶, ۱۳۹۷

خلاصه جلسات اخلاقی- اعتقادی استاد علی اکبری_ تهرانسر

خلاصه جلسات اخلاقی استاد علی اکبری (جلسه 162) در تاریخ 97/9/19 با ادامه مبحث موانع و عوامل رشد انسان در سایت بارگذاری گردید.