جلسات اخلاقی- اعتقادی

بهمن ۸, ۱۳۹۷

خلاصه جلسات اخلاقی- اعتقادی استاد علی اکبری_ تهرانسر

خلاصه جلسات اخلاقی استاد علی اکبری (جلسه 167-168) با مبحث جدید ذکر در سایت بارگذاری گردید.