اهل نبرد

۱۰ مرداد, ۱۳۹۴

«اهل نبرد» نماهنگ جدید حامد زمانی

«اهل نبرد» نماهنگ جدید حامد زمانی   «اهل نبرد» جدیدترین اثر حامد زمانی با موضوع اردوهای جهادی است که در مراسم شب خاطره جهادی بتاریخ ۳۱ […]