ام البنين

۲۶ بهمن, ۱۳۹۷

اقامه عزای حضرت ام البنین سلام الله

اقامه عزای حضرت ام البنبن سلام الله علیها برگزار میگردد.
۱۰ مرداد, ۱۳۹۳

مردم بهم شیرآفرین نمیگن

حضرت ام البنین(س)   مردم بهم شیرآفرین نمیگن داره من و میکشه این”نمیگن” ام البنین چقد بهم می اومد دیگه بهم “ام البنین” نمیگن  ام البنین […]