مذهبی_(متن)

بهمن ۲۶, ۱۳۹۳

خودسازی و تقوا -هوای نفس (قسمت چهارم)

موعظۀ امام مجتبی ﴿علیه السلام﴾ مردی نزد امام حسن مجتبی ﴿علیه السلام﴾ آمد و عرض کرد: من مردی معصیت کار هستم که در برابر گناه نمی […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۳

خودسازی و تقوا -هوای نفس (قسمت سوم)

امام کاظم ﴿علیه السلام﴾ فرمود: کسی که دو روزش در زندگی (از جهت انجام اعمال نیک) مساوی باشد؛ او مغبون است و کسی که آخرین روزش […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۳

خودسازی و تقوا -هوای نفس (قسمت دوم)

هفت خصلت، طریق بندگی خداوند متعال به حضرت رسول ﷺ فرمود: ای احمد! آیا می دانی بندۀ من چه وقت عابد محسوب می شود؟ عرض کرد: […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۳

خودسازی و تقوا -هوای نفس (قسمت اول)

خداوند متعال در قرآن می فرماید: براستی کسی که تزکیۀ نفس کرد رستگار شد و هرکس به کفر و گناه آلوده گردید زیانکار گشت.(سوره شمس،آیه ۱۰) […]