سید حسن درخشان

مهر ۲۳, ۱۳۹۳

تو بخوان: عشق، ادب، کرب و بلا

تو بخوان: عشق، ادب، کرب و بلا می‌نویسم باران؛ تو بخوان گریه‌ی ابر می‌نویسم اندوه؛ تو بخوان یک دلِ پُر می‌نویسم ویران؛ تو بخوان غصه پرپر […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۳

مصائب و گناهان و کفاره گناهان

عبدالله بن یحیى بر امیرالمؤمنین وارد شد، صندلى در برابر آن حضرت بود، حضرت امر فرمود که بر آن کرسى بنشیند؛ عبدالله نشست ، چیزى نگذشت […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۳

خطر دنیاپرستى

در زمان رسول خدا مؤمنى سخت فقیر و مستمند بود. وى تمام نمازها را پشت سر پیامبر مى خواند. رسول خدا بر او ترحم مى کرد […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۳

کتب تعبیر خواب

منبر استاد فاطمی نیا: هرچه کتاب تعبیر خواب داریم، فارسی، عربی بریزید آب رودخانه!چون یک دانه کتاب تعبیر معتبر تا این ساعت که من خدمت شما […]