سید حسن درخشان

اسفند ۲, ۱۳۹۳

شکوفه ی بهشتی خوش آمدی

خانه ای ساده و گلی، با کم ترین وسایل زندگی، در لفافه ای از نور پیچیده شده است. زهرا(س) چشم به راه تولد نوزادی است. هاله ای از نور خدا را در برگرفته است. فرشتگان در هلهله اند و نور معطر بال هایشان از آسمان تا زمین جاده ای از نور کشیده است.
اسفند ۲, ۱۳۹۳

وظایف منتظران در عصر غیبت (قسمت هشتم)

از جمله مسائلى كه همواره شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم السلام در دوران غيبت كبرى خواهان فهم آن هستند، شناخت وظايفى است كه در اين دوران به عهده آنان گذاشته شده است . در ادامه این مقاله تلاش خواهيم كرد وظايف منتظران در خصوص محبت به آن حضرت را بيان كنيم .
بهمن ۱۳, ۱۳۹۳

وظایف منتظران در عصر غیبت (قسمت هفتم)

از جمله مسائلى كه همواره شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم السلام در دوران غيبت كبرى خواهان فهم آن هستند، شناخت وظايفى است كه در اين دوران به عهده آنان گذاشته شده است . در اين قسمت تلاش خواهيم كرد وظايف دیگر منتظران را هر چند به صورت مختصر بيان كنيم .
دی ۳۰, ۱۳۹۳

وظایف منتظران در عصر غیبت (قسمت ششم)

از جمله مسائلى كه همواره شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم السلام در دوران غيبت كبرى خواهان فهم آن هستند، شناخت وظايفى است كه در اين دوران به عهده آنان گذاشته شده است . در اين مقاله تلاش خواهيم كرد وظايف منتظران را هر چند به صورت مختصر بيان كنيم .