میثم

۲۴ مهر, ۱۳۹۳

توبه – هیئت امام حسن عسگری

 امام صادق(ع): همانا مومن گناهی می کند و پس از بیست سال به یادش می آید. پس، از خدا راجع به آن گناه آمرزش می خواهد […]